<tt id="inesu"><noscript id="inesu"></noscript></tt>

 • <source id="inesu"><menuitem id="inesu"></menuitem></source>

  <cite id="inesu"><noscript id="inesu"><delect id="inesu"></delect></noscript></cite>
 • <source id="inesu"></source> <rt id="inesu"></rt>

  <source id="inesu"></source>
  小學生優秀作文大全 -> 五年級作文 -> 第17章 演唱會中的大戰

  第17章 演唱會中的大戰

 • tái
 • hòu
 • tái
 • 舞臺后臺
 •  
 •  
 •  
 • yǎn
 • chàng
 • huì
 • shàng
 • jiù
 • yào
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 •  
 • jǐn
 • zhāng
 • de
 • shuō
 •  “演唱會馬上就要開始了!”我緊張的說
 •  
 •  
 •  
 •  
 • méi
 • shì
 • de
 •  
 • zhī
 • yào
 • fàng
 • sōng
 • jiù
 • háng
 • le
 •  
 •  
 • xuě
 • yuè
 • shuō
 •  
 •  “沒事的,只要放松就行了。”雪月說。
 •  
 •  
 • tái
 • shàng
 •  舞臺上
 •  
 •  
 •  
 • jiē
 • xià
 • lái
 •  
 • yǒu
 • qǐng
 • men
 • de
 • zuì
 • xīn
 •  
 •  “接下來,有請我們的最新組合茉莉·蝴
 • dié
 •  
 •  
 • zhǔ
 • chí
 • rén
 • shuō
 •  
 • 蝶!”主持人說。
 •  
 •  
 • men
 • shàng
 • chǎng
 • le
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • men
 • gěi
 • jiā
 • dài
 • lái
 • de
 •  我們上場了,我說:“我們給大家帶來的
 • shì
 •  
 • dié
 •  
 •  
 •  
 • 是(蝴蝶)。”
 •  
 •  
 • men
 • chàng
 • le
 • lái
 •  
 •  我們唱了起來:
 •  
 •  
 • qiū
 • qiān
 • yáo
 • huǎng
 • zhe
 • cǎi
 • de
 • dié
 •  
 •  
 •  秋千搖晃著七彩的蝴蝶(我)
 •  
 •  
 • wēi
 • fēng
 • chuī
 • zhe
 • zhè
 • níng
 • jìng
 • de
 • qiū
 • tiān
 •  
 • liàn
 • xuě
 •  
 •  微風吹著這寧靜的秋天(戀雪)
 •  
 •  
 • céng
 • jīng
 • zhāng
 • yōu
 • de
 • liǎn
 •  
 • yìng
 • xuě
 •  
 •  曾經那張無憂無慮的臉(映雪)
 •  
 •  
 • xiàn
 • zài
 • duō
 • le
 • dǒng
 • shì
 • le
 • jiě
 •  
 • ài
 • liàn
 •  
 •  和現在多了懂事了解(愛戀)
 •  
 •  
 • tiān
 • bèi
 • duì
 • zhe
 • zǒu
 • yuǎn
 •  
 • liàn
 • yǐng
 •  
 •  那一天我背對著你走遠(戀影)
 •  
 •  
 • rěn
 • zhù
 • le
 • zài
 • yǎn
 • jiǎo
 • de
 • lèi
 • shuǐ
 •  
 • xiāo
 • rán
 •  
 •  忍住了在眼角的淚水(蕭然)
 •  
 •  
 •  
 • yīn
 • jiē
 • zòu
 • zhōng
 •  
 •  (音樂節奏中)
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • duō
 • shǎo
 • tiān
 • liàng
 • tiān
 • hēi
 •  
 •  
 •  經過多少個天亮和天黑(我)
 •  
 •  
 • zhōng
 • xué
 • huì
 • zěn
 • me
 • xiǎng
 • niàn
 •  
 • liàn
 • xuě
 •  
 •  我終于學會怎么想念(戀雪)
 •  
 •  
 • wéi
 • de
 • jiù
 • zhào
 • piàn
 •  
 • yìng
 • xuě
 •  
 •  我和你唯一的舊照片(映雪)
 •  
 •  
 • dāng
 • shí
 • de
 • men
 • xiào
 • duō
 • tián
 •  
 • ài
 • liàn
 •  
 •  當時的我們笑得多甜(愛戀)
 •  
 •  
 • dié
 • jiù
 • yào
 • zhǎn
 • chì
 • fēi
 •  
 •  
 •  蝴蝶就要展翅飛(合)
 •  
 •  
 • dài
 • zhe
 • zhuī
 •  
 •  
 •  帶著我一起追(合)
 •  
 •  
 • jiù
 • suàn
 • rén
 • de
 •  
 •  
 •  就算一個人的夜(合)
 •  
 •  
 • hài
 • hěn
 • měi
 •  
 •  
 •  不害怕也很美(合)
 •  
 •  
 • yào
 • yǒng
 • gǎn
 • xiàng
 • qián
 •  
 •  我要勇敢地向前合)
 •  
 •  
 • jiǎn
 • ér
 • chū
 • de
 • tuì
 • biàn
 •  
 • liàn
 • yǐng
 •  
 •  破繭而出的蛻變(戀影)
 •  
 •  
 • xìng
 • huì
 • tài
 • yáo
 • yuǎn
 •  
 • xiāo
 • rán
 •  
 •  幸福不會離我太遙遠(蕭然)
 •  
 •  
 • kàn
 • zhe
 • dié
 • zài
 • tiān
 • kōng
 • piān
 • piān
 • fēi
 •  
 •  
 •  看著蝴蝶在天空翩翩飛(我)
 •  
 •  
 • gǎn
 • le
 • yǒng
 • yuǎn
 •  
 • liàn
 • xuě
 •  
 •  我預感了永遠(戀雪)
 •  
 •  
 • fēi
 • yuè
 • cāng
 • hǎi
 • sāng
 • tián
 •  
 • yìng
 • xuě
 •  
 •  飛躍滄海桑田(映雪)
 •  
 •  
 • zhǎo
 • xún
 • zhe
 • xiǎng
 • yào
 • de
 • yǒng
 • yuǎn
 •  
 • ài
 • liàn
 •  
 •  找尋著我想要的永遠(愛戀)
 •  
 •  
 • hài
 • rén
 • wǎng
 • qián
 • fēi
 •  
 •  
 •  不害怕一個人往前飛(合)
 •  
 •  
 • juàn
 • liàn
 • céng
 • jīng
 • yǒu
 • duō
 • měi
 •  
 •  
 •  不眷戀曾經有多美(合)
 •  
 •  
 • chàng
 • dào
 • zuì
 • hòu
 • shí
 •  
 • shǒu
 • zhǐ
 • xiàng
 • le
 • guān
 • zhòng
 • tái
 •  
 •  唱到最后一句時,我把手指向了觀眾臺,
 • dùn
 • shí
 •  
 • cuì
 • zhī
 • dàn
 • mào
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • 頓時,脆之蛋冒了出來。
 •  
 •  
 • wài
 • miàn
 • de
 • jiē
 • shàng
 •  外面的街上
 •  
 •  
 • wéi
 • shì
 • zhèng
 • zài
 • sàn
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • wéi
 • shì
 •  
 • wén
 • dào
 •  唯世正在散步,奇跡說:“唯世,我聞到
 • le
 • zhǒng
 • wèi
 • dào
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • shì
 • shàng
 • de
 • zhǒng
 • cuì
 • zhī
 • dàn
 •  
 •  
 • 了一種味道,好像是上次的那種脆之蛋!”
 •  
 •  
 •  
 • zài
 •  
 •  
 • wéi
 • shì
 • wèn
 •  
 •  “在哪?”唯世問。
 •  
 •  
 •  
 • gēn
 • lái
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  “跟我來。”奇跡說。
 •  
 •  
 • wéi
 • shì
 • lái
 • dào
 • le
 • men
 • de
 • yǎn
 • chàng
 • huì
 • huì
 • chǎng
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 •  唯世來到了我們的演唱會會場。他說:“
 • men
 • wéi
 • shí
 • me
 • yào
 • zhè
 • yàng
 •  
 •  
 • 你們為什么要這樣!”
 •  
 •  
 •  
 • shōu
 • pēi
 • tāi
 •  
 •  
 • lěng
 • lěng
 • shuō
 •  
 •  “收集胚胎!”我冷冷地說。
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • hái
 • men
 • de
 • mèng
 • xiǎng
 •  
 •  
 • wéi
 • shì
 • shuō
 •  
 •  “這可是孩子們的夢想!”唯世說。
 •  
 •  
 • de
 • xīn
 • chàn
 • le
 • xià
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • fán
 • fán
 • ā
 •  
 • biàn
 •  我的心里顫了一下,說:“煩不煩啊!變
 • shēn
 •  
 • xuě
 • zhī
 • yuè
 •  
 •  
 • 身!雪之月!”
 •  
 •  
 •  
 • xuě
 • yuè
 • zhī
 • jiàn
 •  
 •  
 • gōng
 • le
 • wéi
 • shì
 •  
 •  “雪月之箭!”我攻擊了唯世。
 •  
 •  
 • wéi
 • shì
 • jiě
 • chú
 • le
 • biàn
 • shēn
 •  
 • dǎo
 • zài
 • shàng
 •  
 •  唯世解除了變身,倒在地上。
 •  
 •  
 • men
 • dàn
 • fàng
 • zài
 • xiāng
 • dài
 • zǒu
 • le
 •  我們把蛋放在箱子里帶走了
 •  
 •  
 • xià
 • zhāng
 •  
 • gòu
 • zhōng
 •  
 •  下一章無題(構思中)
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:第17章 演唱會中的大戰
   舞臺后臺
   “演唱會馬上就要開始了!”我緊張的說。
   “沒事的,只要放松就行了。”雪月說。
   舞臺上
   “接下來,有請我們的最新組合茉莉·蝴蝶!”主持人說。
   我們上場了,我說:“我們給大家帶來的是(蝴蝶)。”
   我們唱了起來:
   秋千搖晃著七彩的蝴蝶(我)
   微風吹著這寧靜的秋天(戀雪)
   曾經那張無憂無慮的臉(映雪)
   和現在多了懂事了解(愛戀)
   那一天我背對著你走遠(戀影)
   忍住了在眼角的淚水(蕭然)
   (音樂節奏中)
   經過多少個天亮和天黑(我)
   我終于學會怎么想念(戀雪)
   我和你唯一的舊照片(映雪)
   當時的我們笑得多甜(愛戀)
   蝴蝶就要展翅飛(合)
   帶著我一起追(合)
   就算一個人的夜(合)
   不害怕也很美(合)
   我要勇敢地向前合)
   破繭而出的蛻變(戀影)
   幸福不會離我太遙遠(蕭然)
   看著蝴蝶在天空翩翩飛(我)
   我預感了永遠(戀雪)
   飛躍滄海桑田(映雪)
   找尋著我想要的永遠(愛戀)
   不害怕一個人往前飛(合)
   不眷戀曾經有多美(合)
   唱到最后一句時,我把手指向了觀眾臺,頓時,脆之蛋冒了出來。
   外面的街上
   唯世正在散步,奇跡說:“唯世,我聞到了一種味道,好像是上次的那種脆之蛋!”
   “在哪?”唯世問。
   “跟我來。”奇跡說。
   唯世來到了我們的演唱會會場。他說:“你們為什么要這樣!”
   “收集胚胎!”我冷冷地說。
   “這可是孩子們的夢想!”唯世說。
   我的心里顫了一下,說:“煩不煩啊!變身!雪之月!”
   “雪月之箭!”我攻擊了唯世。
   唯世解除了變身,倒在地上。
   我們把蛋放在箱子里帶走了
   下一章無題(構思中)
   

  小學生優秀作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

  Powered by 小學生優秀作文大全www.chqdfd.com© 2012 www.chqdfd.com Inc.
  Copyright © 2021 04-20 小學生優秀作文大全

  哪个彩票app好用 www.fhmkq.cn:济南市| www.wughsc.com:杭州市| www.directequipement.net:阆中市| www.allsmsfree.com:收藏| www.myumldesigner.com:六枝特区| www.zjmsjt.com:佛教| www.wnwgj.com:云安县| www.puzzle-tours.com:益阳市| www.ynlykj.com:疏勒县| www.implantdentalve.com:平果县| www.360allred.com:曲周县| www.nation-wide-building.com:钦州市| www.smartmobilelab.com:太康县| www.q2969.com:贵定县| www.stefanie-scott.org:莱西市| www.f7565.com:益阳市| www.actcci.com:阳新县| www.india-watch.com:蕉岭县| www.vertaxtechnology.com:定兴县| www.shiyanandkatharine.com:兴和县| www.themufflerhouse.com:恩施市| www.cecilevangrieken.com:保康县| www.dianeshallmark.com:广东省| www.e-andac.com:玉山县| www.ao-to-ao.com:西乌| www.guoqq.com:东平县| www.sharansoft.com:历史| www.sun-automation.com:江安县| www.jbenet.com:富川| www.brnpx.com:翼城县| www.genoad.com:景德镇市| www.latribune221.com:武鸣县| www.cz833.com:锡林浩特市| www.tykxzz.com:大名县| www.atarthome.com:海丰县| www.victorhugor.com:那曲县| www.unitylinx.com:托克逊县| www.deeblick.com:偃师市| www.5677k.com:陕西省| www.cjgzw.com:容城县| www.m8ga.com:军事| www.nazliyarim.com:海兴县| www.xianghongdian.com:玉门市| www.bagusprint.com:柳江县| www.ascendingwings.com:武平县| www.frederickpress.net:镇江市| www.nksl-soccer.org:金平| www.aircompressorhose.org:泾源县| www.uniahes.com:桐城市| www.relacjelive.net:黄龙县| www.frivhry.com:开原市| www.apics-hawaii.org:合江县| www.poboyzbarandgrill.com:盐城市| www.lts-portal.org:若羌县| www.balchdercymru.com:宿州市| www.artbyandra.com:五指山市| www.new-vibrations.com:华安县| www.jh0oxs.com:和林格尔县| www.xhjsw.cn:且末县| www.empolga.com:镶黄旗| www.primpandwear.com:广灵县| www.droid-factory.com:泗阳县| www.plasticsconsultancy.com:隆昌县| www.fukuoka-m.com:新沂市| www.dengfuwu.com:孟连| www.yurindex.com:晴隆县| www.musicofiles.com:托克逊县| www.sharansoft.com:河北区| www.gzjdvc.com:天全县| www.changlonggy.com:临高县| www.urethritis.org:慈利县| www.chenxuan88.com:哈巴河县| www.zhengbojx.com:额济纳旗| www.brand-gate.com:临城县| www.vertaxtechnology.com:哈巴河县| www.kusenet.com:攀枝花市| www.salmonbc.com:湖口县| www.010wg.com:浏阳市| www.asscing.com:遵义市| www.shopthapcam.com:石家庄市| www.better-pm.com:巩义市| www.ethanfish.com:丹江口市| www.sdwlcc.com:都匀市| www.lifeisalabyrinth.com:马公市|