<tt id="inesu"><noscript id="inesu"></noscript></tt>

 • <source id="inesu"><menuitem id="inesu"></menuitem></source>

  <cite id="inesu"><noscript id="inesu"><delect id="inesu"></delect></noscript></cite>
 • <source id="inesu"></source> <rt id="inesu"></rt>

  <source id="inesu"></source>
  小學生優秀作文大全 -> 六年級作文 -> 這是。【你的悲戚。】

  這是。【你的悲戚。】

 • dāng
 • qiū
 • tiān
 • zǒu
 • jìn
 • dāng
 • diāo
 • líng
 • de
 • jiē
 • tàn
 • lái
 • qīng
 • dāng
 • 當秋天愈走愈近當凋零的嗟嘆愈來愈清晰當我
 • men
 • tiān
 • tiān
 • néng
 • zài
 • chuān
 • zhe
 • dān
 • báo
 • de
 • shān
 • zhāo
 • yáo
 • xuàn
 • de
 • 們一天天地不能再穿著單薄的衣衫招搖炫目的
 • qīng
 • chūn
 •  
 • 青春 
 •  
 •  
 • shuí
 • huì
 • xiǎng
 • dào
 •  
 •  誰會想到 
 •  
 •  
 • dài
 • shāng
 • huái
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 •  一個不帶麻木與傷懷的聲音 
 •  
 •  
 • zài
 • wàng
 • zhī
 • mén
 • de
 • bèi
 • hòu
 •  
 •  
 •  
 •  在遺忘之門的背后—— 
 •  
 •  
 • xiǎng
 •  
 •  響起 
 •  
 •  
 • dāng
 • cháng
 • de
 • tiān
 • qiàn
 • mǐn
 • miè
 •  
 •  當常理的天塹企圖泯滅思欲 
 •  
 •  
 • dāng
 • shēng
 • de
 • gōu
 • duàn
 • niàn
 • xiǎng
 •  
 •  當陌生的溝壑極力阻斷念想 
 •  
 •  
 • shuí
 • néng
 • liào
 •  
 •  誰能預料 
 •  
 •  
 • wàng
 •  
 •  渴望 
 •  
 •  
 • jìng
 • fēi
 • yuè
 • le
 • chéng
 • guī
 • záo
 • xià
 • de
 • hóng
 • gōu
 •  
 •  竟飛躍了成規鑿下的鴻溝 
 •  
 •  
 • zuàn
 • xīn
 • ài
 • zhī
 • rén
 • de
 • huái
 •  
 •  鉆入心愛之人的懷里 
 •  
 •  
 • dāng
 • yuè
 • liàng
 • shàng
 • le
 • máo
 • shǐ
 • guāng
 • liàng
 • róu
 •  
 •  當月亮披上了毛皮使光亮愈發柔和 
 •  
 •  
 • dāng
 • liú
 • shuǐ
 • fàn
 • le
 • wēi
 • shǐ
 • lǎng
 • qīng
 • míng
 •  
 •  當流水泛起了微波使朗夜愈發清明 
 •  
 •  
 • dēng
 • huǒ
 • lán
 • shān
 • chù
 •  
 •  燈火闌珊處 
 •  
 •  
 • yǒu
 • yuān
 • yāng
 • xiàng
 • wēi
 • xiàng
 •  
 •  有鴛鴦相偎相依 
 •  
 •  
 • qiè
 • qiè
 •  
 •  竊竊私語 
 •  
 •  
 • shuō
 • mián
 • mián
 • qíng
 •  
 •  訴說綿綿情意 
 •  
 •  
 • xiàng
 • yuè
 • shuǐ
 • shēn
 • qíng
 • duì
 • shì
 •  
 •  像月與水深情對視 
 •  
 •  
 • xià
 • nuò
 • yán
 •  
 •  
 •  許下諾言: 
 •  
 •  
 • zhí
 • zhī
 • shǒu
 •  
 • xié
 • lǎo
 •  
 •  執子之手 與子偕老 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  …… 
 •  
 •  
 • dāng
 • kuáng
 • fēng
 • xiào
 • le
 • jiāng
 • shù
 • lián
 • gēn
 •  
 •  當狂風呼嘯了一夜將大樹連根拔起 
 •  
 •  
 • dāng
 • bào
 • qiāo
 • zhe
 • de
 • diǎn
 • dài
 • lái
 • chè
 • de
 •  
 •  當暴雨敲著急促的鼓點帶來徹底的洗禮 
 •  
 •  
 • fàng
 • de
 • hóng
 • lián
 • wèi
 • cán
 • liú
 • bàn
 •  
 •  怒放的紅蓮未殘留一葉一瓣 
 •  
 •  
 • lín
 • zhōng
 • de
 • niǎo
 • ér
 • zhī
 • fēi
 • xiàng
 • le
 •  
 •  林中的鳥兒不知飛向了哪里 
 •  
 •  
 • fáng
 • jìn
 • chéng
 • fèi
 •  
 •  房屋盡成廢墟 
 •  
 •  
 • mǎn
 • tǎng
 • zhe
 • zhuó
 •  
 •  滿地淌著濁泥 
 •  
 •  
 • tīng
 • jiàn
 • fēng
 • le
 • yàng
 • hǎn
 • de
 • míng
 •  
 •  我聽見你瘋了一樣呼喊我的名字 
 •  
 •  
 • què
 • zài
 • méi
 • yǒu
 •  
 •  卻再也沒有力氣 
 •  
 •  
 • jiāng
 • shǒu
 •  
 • shēn
 • xiàng
 •  
 •  將手 伸向你 
 •  
 •  
 • cháo
 • shuǐ
 • tuì
 •  
 •  潮水退去 
 •  
 •  
 • suì
 • yuè
 • jiù
 • mián
 • yán
 •  
 •  歲月依舊綿延 
 •  
 •  
 •  
 •  你 
 •  
 •  
 • què
 • biān
 • de
 • shān
 • luán
 •  
 •  卻已如無邊的山巒 
 •  
 •  
 • yán
 • shēn
 • dào
 • wàng
 • jiàn
 • de
 •  
 •  延伸到我望不見的 
 •  
 •  
 • liáo
 • yuǎn
 • yòu
 • liáo
 • yuǎn
 • de
 • fāng
 •  
 •  遼遠又遼遠的地方 
 •  
 •  
 • shàng
 • lóu
 •  
 •  獨上西樓 
 •  
 •  
 • yuè
 • míng
 • jiù
 •  
 •  月明依舊 
 •  
 •  
 • qīng
 • fēng
 • lái
 •  
 •  清風徐來 
 •  
 •  
 • nán
 • le
 • xīn
 • chóu
 •  
 •  難了心愁 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  …… 
 •  
 •  
 • dāng
 • tóu
 • shēng
 • gāo
 •  
 •  當日頭愈升愈高 
 •  
 •  
 • shuí
 • hái
 • zài
 •  
 •  誰還在乎 
 •  
 •  
 • shuí
 • hái
 • huì
 • liú
 • liàn
 •  
 •  誰還會留戀 
 •  
 •  
 • fàn
 • huáng
 • de
 • xiàng
 • piàn
 •  
 •  泛黃的相片 
 •  
 •  
 • tuì
 • de
 •  
 •  褪色的圖幅 
 •  
 •  
 • shuí
 • hái
 •  
 •  誰還記得 
 •  
 •  
 • yǒu
 • yuè
 • liàng
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 •  那個有月亮的晚上 
 •  
 •  
 • yīn
 •  
 •  笛音 
 •  
 •  
 • yán
 • zhe
 • shān
 • liú
 • tǎng
 •  
 •  沿著山溪流淌 
 •  
 •  
 • jiù
 • suàn
 • shì
 • de
 • chén
 • xiāo
 • shàng
 • le
 • shèng
 • shān
 • de
 • tóu
 •  
 •  就算俗世的塵囂爬上了圣山的頭顱 
 •  
 •  
 • jiù
 • suàn
 • shí
 • guāng
 • de
 • shā
 • tián
 • mǎn
 • le
 • jiān
 • shǒu
 • de
 • hóng
 • gōu
 •  
 •  就算時光的沙子填滿了堅守的鴻溝 
 •  
 •  
 • rán
 • huì
 • zài
 • zhè
 •  
 •  我依然會在這里 
 •  
 •  
 • ràng
 • wàng
 • jìn
 • tòu
 • xìn
 • yǎng
 •  
 •  不讓遺忘浸透信仰 
 •  
 •  
 • xīn
 • de
 • shì
 • yán
 •  
 •  心里的誓言 
 •  
 •  
 • zhī
 • céng
 • tīng
 • jiàn
 •  
 •  
 •  不知你可曾聽見: 
 •  
 •  
 • shān
 • léng
 •  
 •  山無棱 
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 •  天地合 
 •  
 •  
 • nǎi
 • gǎn
 • jun1
 • jué
 •  
 •  乃敢與君絕 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  …… 
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • de
 • ài
 • qíng
 •  
 •  這是你的愛情 
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • de
 • bēi
 •  
 •  這是你的悲戚 
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • de
 • huí
 •  
 •  這是你的回憶 
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • de
 • wéi
 •  
 •  這是你的唯一 
 •  
 •  
 • zhí
 • zhì
 • ròu
 • shēn
 • huà
 • zuò
 •    
 • huáng
 •  
 •  直至肉身化作一g黃土 
 •  
 •  
 • zhí
 • zhì
 • fén
 • tóu
 • huā
 • bèi
 • mái
 • fèi
 •  
 •  直至墳頭野花被埋入廢墟 
 •  
 •  
 • lún
 • huí
 • zhī
 • mén
 •  
 •  輪回之門 
 •  
 •  
 • jiāng
 • zài
 •  
 •  將再次 
 •  
 •  
 • bèi
 • shēng
 • qīng
 • huàn
 •  
 •  被一聲輕喚 
 •  
 •  
 • kāi
 •  
 •  打開 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  ……
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:這是。【你的悲戚。】
   當秋天愈走愈近當凋零的嗟嘆愈來愈清晰當我們一天天地不能再穿著單薄的衣衫招搖炫目的青春
    誰會想到
    一個不帶麻木與傷懷的聲音
    在遺忘之門的背后——
    響起
    當常理的天塹企圖泯滅思欲
    當陌生的溝壑極力阻斷念想
    誰能預料
    渴望
    竟飛躍了成規鑿下的鴻溝
    鉆入心愛之人的懷里
    當月亮披上了毛皮使光亮愈發柔和
    當流水泛起了微波使朗夜愈發清明
    燈火闌珊處
    有鴛鴦相偎相依
    竊竊私語
    訴說綿綿情意
    像月與水深情對視
    許下諾言:
    執子之手 與子偕老
    ……
    當狂風呼嘯了一夜將大樹連根拔起
    當暴雨敲著急促的鼓點帶來徹底的洗禮
    怒放的紅蓮未殘留一葉一瓣
    林中的鳥兒不知飛向了哪里
    房屋盡成廢墟
    滿地淌著濁泥
    我聽見你瘋了一樣呼喊我的名字
    卻再也沒有力氣
    將手 伸向你
    潮水退去
    歲月依舊綿延
    你
    卻已如無邊的山巒
    延伸到我望不見的
    遼遠又遼遠的地方
    獨上西樓
    月明依舊
    清風徐來
    難了心愁
    ……
    當日頭愈升愈高
    誰還在乎
    誰還會留戀
    泛黃的相片
    褪色的圖幅
    誰還記得
    那個有月亮的晚上
    笛音
    沿著山溪流淌
    就算俗世的塵囂爬上了圣山的頭顱
    就算時光的沙子填滿了堅守的鴻溝
    我依然會在這里
    不讓遺忘浸透信仰
    心里的誓言
    不知你可曾聽見:
    山無棱
    天地合
    乃敢與君絕
    ……
    這是你的愛情
    這是你的悲戚
    這是你的回憶
    這是你的唯一
    直至肉身化作一g黃土
    直至墳頭野花被埋入廢墟
    輪回之門
    將再次
    被一聲輕喚
    打開
    ……
   

  小學生優秀作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

  Powered by 小學生優秀作文大全www.chqdfd.com© 2012 www.chqdfd.com Inc.
  Copyright © 2021 04-20 小學生優秀作文大全

  哪个彩票app好用 www.chinacheapshop.com:连云港市| www.cp3380.com:金平| www.eschervictoria.com:城市| www.nadabula.com:专栏| www.cdkemu.com:育儿| www.gparkin.com:平舆县| www.innovatech-peru.com:南木林县| www.di1da.com:开原市| www.nord-lefilm.com:施秉县| www.ph655.com:宁蒗| www.tangshanmiaomu.com:临澧县| www.bjrichhome.com:英吉沙县| www.antonionicosia.com:湖北省| www.cp5527.com:永平县| www.themossmagazine.com:砀山县| www.k7672.com:海门市| www.ukbmw.com:常宁市| www.gregoryaring.com:九龙县| www.lnujy.com:泾川县| www.therobleys.com:酉阳| www.climatepro2015.com:黔西县| www.spoiledrottencatsociety.com:遵化市| www.allsatonline.com:涞水县| www.mydzs.com:信阳市| www.hdabse.com:呼和浩特市| www.inspirediversity.com:苏州市| www.686105.com:轮台县| www.92dingyue.com:临湘市| www.tztdkyj.com:米林县| www.toptuto.com:呼和浩特市| www.bo318.com:县级市| www.jingpindj.com:广饶县| www.yulinbang.com:德钦县| www.thsxled.com:湘西| www.goldineyemedia.com:孝感市| www.m2667.com:宁明县| www.zzliyu.com:囊谦县| www.jcsbw.com:白沙| www.ecohf.com:黄龙县| www.shouhui1.com:嵩明县| www.office-mode.com:阳东县| www.clubefarroupilha.com:华宁县| www.holistichealthtalk.com:凉城县| www.southerncrossnat.com:昌黎县| www.fanliboke.com:马公市| www.yakkk.com:古蔺县| www.slooking.com:海阳市| www.jinzhouqu.com:绍兴市| www.pwhistory.com:龙胜| www.221275.com:临邑县| www.zikao363.com:米泉市| www.heeeun.com:湖州市| www.dgyqci.com:黄龙县| www.lcompuserve.com:肥乡县| www.janepell.com:宁远县| www.hao-jiazheng.com:习水县| www.lettresamontaigne.net:清徐县| www.anapanasatiyoga.net:东海县| www.x1900.com:兴化市| www.joannaselby.com:菏泽市| www.myrtlebeachrealestatetips.com:巫山县| www.istanbulzemin.net:永康市| www.elegooo.com:盖州市| www.q2969.com:方正县| www.yungtsai.com:太仆寺旗| www.plasticsconsultancy.com:桦南县| www.opomart.com:平利县| www.913820.com:开封市| www.popitaragones.com:甘南县| www.omidfile.com:麟游县| www.vns4393.com:祁门县| www.51cuike.com:五华县| www.streebon.com:安塞县| www.gay5999.com:云林县| www.obatviagraasli.com:公安县| www.shilongwangcn.com:类乌齐县| www.zn577.com:伊吾县| www.garagedoorsirvine.com:江西省| www.qhzxz.com:济源市| www.fangfoto.com:陇西县| www.ledastar.com:米泉市| www.mypopularbrand.com:卓资县| www.myrtlebeachrealestatetips.com:通河县| www.yh9987.com:泗水县|